Trener emisji głosu

Pracujemy nad skoordynowaniem pracy aparatu głosowego i mięśni oddechowych w celu uzyskania rezonansu. Jej ważnym elementem jest impostacja głosu, czyli prawidłowe postawienie głosu.

Emisja głosu (z łac. emissio – wysyłanie, wypuszczanie) to wydobycie głosu na zewnątrz, a także nauka wydobywania głosu polegająca na skoordynowanej pracy aparatu głosowego i mięśni oddechowych w celu uzyskania rezonansu. Jej ważnym elementem jest impostacja głosu, czyli prawidłowe postawienie głosu. W nauce śpiewu są to wszystkie środki służące uzyskaniu maksymalnego działania organów uczestniczących w emisji głosu. Celem impostacji głosu jest uzyskanie naturalnej emisji, rozszerzenie skali głosowej, zwiększenie siły głosu oraz wykształcenie jego barwy.

ćwiczenia artykulacyjne lublin

Ćwiczenia emisji głosu i dykcji

Odkryj moc swojej mowy​

Umów się na wizytę!