Terapia karmienia

Ustalamy przyczyny problemów odmawiania jedzenia, przyjmowania zbyt małej objętości lub niezdolności do przyjmowania posiłków przez dzieci.

Terapia karmienia, terminem „zaburzeń karmienia” określamy sytuację, gdy małe dziecko odmawia jedzenia, przyjmuje zbyt małe objętości posiłków lub tylko niektóre pokarmy, jest niezdolne do przyjmowania pokarmu lub ma dolegliwości podczas karmienia. Należy ustalić przyczyny tych problemów, czy są one związane z trudnościami sensorycznymi (dziecko nie akceptuje konsystencji, temperatury, smaku), motorycznymi (dziecko nie potrafi gryźć i żuć pokarmów, krztusi się) czy psychologicznymi (kiedy dziecko odczuwa lęk przed jedzeniem), następnie pojąć odpowiednią terapię.

salp logopeda

Odkryj moc swojej mowy​

Umów się na wizytę!