Logopedia

Kształtujemy prawidłową wymowę, usuwamy wady wymowy i nauczamy mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Logopedia (z grec. logos – słowo, mowa; paideia – kształtowanie, wychowanie) to interdyscyplinarna nauka o kształtowaniu prawidłowej wymowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty; tłumaczy odstępstwa od normy w rozwoju mowy, czyli zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem (diagnostyką), zapobieganiem (profilaktyką), a także usuwaniem (czyli korektą i reedukacją). Interesuje się wszystkimi aspektami mowy, od jej normatywnego rozwoju przez patologie (zarówno u osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych w szerokim rozumieniu tego słowa) po wymiar artystyczny.

ćwiczenia artykulacyjne

Odkryj moc swojej mowy​

Umów się na wizytę!