Autyzm

Proszę o dosłanie krótkiego tekstu, opisującego przebieg pracy w tym zakresie

Autyzm (od grec. autos – sam), to rodzaj wieloczynnikowego zaburzenia rozwojowego z charakterystycznym sposobem wadliwego funkcjonowania w trzech dziedzinach psychopatologii: interakcji społecznych, komunikacji oraz ograniczonym, powtarzającym się repertuarem zachowań. Obecnie w klasyfikacjach medycznych (ICD-11, DSM-5) stosuje się pojęcie Autystycznego Spektrum Zaburzeń (ASD), wskazując na różne poziomy ciężkości tego zaburzenia.

Autyzm

YAP (Young Autism Project)

Program YAP stworzony na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles dzieli proces terapii mowy u dzieci autystycznych na etapy.

Przedstawiony w YAP harmonogram interwencji terapeutycznej może być modyfikowany ze względu na indywidualne właściwości i możliwości dziecka. Stanowi on wzór z określonym czasem trwania poszczególnych interwencji, z zaznaczeniem metody wiodącej. Cele przedstawiają kierunek i zamierzony efekt interwencji.

Mimo wielu lat doświadczeń w stosowaniu programu z UCLA w terapii dzieci z autyzmem, nie daje on stu procent satysfakcji we wszystkich przypadkach. Podkreśla tę kwestię twórca tego programu, O.I. Lovaas, twierdząc, że stosując YAP w terapii autyzmu nie jest w stanie nauczyć mówienia wszystkich dzieci.

ok. 2-4 tygodnie

Ustanowienie relacji uczeń – nauczyciel.

Na tym etapie stosuje się głównie  trening prób powtórzonych (DTT). Celem tego etapu jest nauczanie się wykonywania poleceń jednostopniowych typu: „usiądź” lub „przyjdź tutaj”, zmniejszających poziom zachowań utrudniających (np. napadów złości).

ok. 2-4 tygodnie

ok. 1-4 miesiące

Uczenie umiejętności podstawowych

Na tym etapie stosuje się głównie  metodę DTT. Celem tego etapu jest nauczenie się rozróżniania poleceń jednostopniowych, samodzielne nazywanie przedmiotów, dopasowywanie, receptywna identyfikacja przedmiotów, ubieranie się, początki bawienia się zabawkami.

ok. 1-4 miesiące

ok. 6 i więcej miesięcy

Początki komunikacji

Na tym etapie stosuje się głównie  metody DTT i uczenie incydentalne. Celem tego etapu jest nauczenie się imitacji dźwięków mowy, samodzielne nazywanie przedmiotów, rozpoznawanie czynności i obrazków, rozszerzenie umiejętności pomocy samemu sobie i zabawy, rozpoczęcie komunikacji wizualnej u dzieci wolno uczących się języka (system komunikacji obrazkowej lub czytanie i pisanie).

ok. 6 i więcej miesięcy

ok. 12 miesięcy

Rozwój komunikacji, początek interakcji z rówieśnikami

Na tym etapie stosują się metody DTT, uczenie incydentalne i zajęcia w parach z typowymi rówieśnikami. Celem tego etapu jest nauczenie się nazywania kolorów i kształtów, wprowadzenie pojęć językowych, takich jak: „duże/małe”, „tak/nie”, rozpoznawanie emocji, początki zdań: „Chcę …” i „Widzę, że …”; początki zabawy z udawaniem i interakcji z rówieśnikami, trening czystości.

ok. 12 miesięcy

ok. 12 miesięcy

Zaawansowana komunikacja, przygotowanie do szkoły.

Na tym etapie stosują się metody DTT, uczenie incydentalne, małe grupy oraz reguralne zajęcia w przedszkolu.  Celem tego etapu jest nauczenie się używania elementów gramatycznych (np. przyimków, zaimków, czasy przeszłego), rozmowa z innymi, opisywanie przedmiotów i zdarzeń, rozumienie opowiadań, pojmowanie cudzej perspektywy, naśladowanie modeli, samodzielna praca, pomaganie w pracach porządkowych.

ok. 12 miesięcy

Odkryj moc swojej mowy​

Umów się na wizytę!