Kim jest Logopeda ?

Bycie logopedą to coś więcej niż tylko pomaganie ludziom w mówieniu, to pomaganie im w przekazywaniu ich myśli i uczuć. Logopedzi specjalizują się w ocenie, diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń komunikacyjnych, które wpływają na zdolność osoby do rozumienia i wyrażania języka. Pracują zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi, aby poprawić ich mowę, umiejętności językowe i zdolności słuchowe. Terapeuci mowy pomagają również ludziom, którzy mają trudności z połykaniem lub jedzeniem w normalnych warunkach ze względu na różne schorzenia, takie jak udar lub uraz głowy. Oprócz prowadzenia leczenia uczą rodziny, jak pomóc pacjentowi w postępach w terapii w domu. Poprzez współpracę z pacjentami, członkami rodziny, lekarzami, nauczycielami i innymi specjalistami, logopeda może wpłynąć na zmianę jakości życia poprzez poprawę umiejętności komunikacyjnych.

ćwiczenia artykulacyjne
logopedia przyczyny wad mowy

Jak zaczęła się logopedia – krótka historia

Logopedia jest dziedziną obejmującą diagnozowanie, leczenie i zapobieganie zaburzeniom mowy, języka i komunikacji. Historia logopedii sięga czasów starożytnych, gdy rodzice opiekowali się dziećmi z problemami komunikacyjnymi. Na przestrzeni wieków logopedia ewoluowała i trafiła do szkół, przedszkoli i klinik, a logopedzi zaczęli korzystać z różnorodnych technik terapeutycznych.

Jakie wyzwania mają logopedzi?

Logopedzi zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami, między innymi zajmują się:

 • diagnozowaniem i opracowywaniem planów leczenia dla pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy, języka i komunikacji,
 • utrzymaniem motywacji pacjentów – terapia logopedyczna jest często długotrwała i wymaga pracy i zaangażowania,
 • pracowaniem z pacjentami różnych kultur i mówiącymi w różnych językach.

Komu pomaga logopeda?

Logopeda pomaga różnym pacjentom, w tym:

 • dzieciom i dorosłym zmagającym się z różnymi
 • wadami wymowy (logopeda je koryguje),
 • dzieciom i dorosłym mającym problem ze słuchem,
 • osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
 • osobom ze schorzeniami neurologicznymi,
 • osobom z problemem jąkania się,
 • osobom po wypadkach,
 • osobom po udarze,
 • osobom po wylewie.

Oprócz tego logopeda może pracować z: nauczycielami, dziennikarzami, aktorami, osobami występującymi publicznie na zajęciach z higieny i emisji głosu.


Kiedy warto wybrać się z dzieckiem do logopedy?

W życiu każdego rodzica pojawia się czas, kiedy zastanawia się, czy jego dziecko rozwija się prawidłowo i czy potrzebne są jakieś specjalistyczne wsparcie. Jednym z istotnych aspektów rozwoju dziecka jest zdobywanie umiejętności komunikacyjnych. Chociaż większość dzieci zaczyna mówić bez większych problemów, niektóre dzieci uczą się mówienia wolniej bądź wymagają korekcji pewnych nawyków. Właśnie w takich momentach warto zwrócić się do logopedy.

Co może zaniepokoić?
1. Dziecko po 12 miesiącu życia nie reaguje na swoje imię, nie dostrzega dźwięków.
2. W drugim roku życia dziecko nie próbuje naśladować dźwięków, nie wypowiada pierwszych słówek.
3. Po ukończeniu 3 lat dziecko używa jedynie pojedynczych słów, nie konstruuje prostych zdań.


Przyczyny trudności językowych u dzieci

Przyczyn trudności związanych z nauką języka może być wiele. U niektórych dzieci to efekt opóźnionego rozwoju słownictwa, u innych np. zaburzenia ruchowe języka. Warto zauważyć, że nie wszystkie trudności językowe mają podłoże organiczne. Wiele z nich wynika z braku odpowiedniej stymulacji oraz niedostatecznej ekspozycji na język.
Rozwój językowy może przebiegać nieco inaczej u każdego dziecka. Najważniejsze jest, aby obserwować dziecko i zastanowić się, czy są powody do zmartwień. Jeżeli masz wątpliwości, warto skontaktować się ze specjalistą, który oceni rozwój twojego dziecka.


Z jakimi problemami wymagającymi pomocy logopedy zmagają się dorośli?

U dorosłych nie zawsze dysfunkcje mowy są wynikiem nieprawidłowości pozostałych z dzieciństwa. Często pojawiają się jako rezultat chorób lub urazów. Główne przyczyny, które wpływają na dysfunkcje mowy u osób dorosłych to między innymi:

 • urazy mózgu – poważne urazy głowy mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, których jednym z efektów mogą być zaburzenia mowy.
 • choroby neurologiczne – takie choroby jak Parkinson, udary mózgu czy stwardnienie rozsiane (SM) mogą powodować zaburzenia mowy.
 • chirurgiczne zabiegi – niektóre operacje, zwłaszcza te związane z układem nerwowym mogą powodować trudności w mówieniu.
 • leki – niektóre leki mogą wpływać na zdolności komunikacyjne i funkcje językowe,
 • wady anatomiczne – niektóre wady anatomiczne, takie jak wady zgryzu, czy problemy z układem oddechowym mogą powodować trudności w mówieniu.

Jak się przygotować do pierwszej wizyty u logopedy?

Na pierwszą wizytę u logopedy warto wziąć ze sobą dotychczasową dokumentację leczenia, wszelkie zebrane opinie lekarskie np. z poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych. Dziecko przed wizytą u logopedy nie powinno jeść, gdyż nie jest zalecane to przed badaniem. Przed wizytą u logopedy warto porozmawiać z dzieckiem, m.in. wyjaśnić mu dokąd i w jakim celu idzie i jakie badanie będzie miało przeprowadzane.